Logo hetzuidenbarendrecht.nl


Foto: nieuwreijerwaard.eu

Ministerie buigt zich niet over salaris

Een onderzoek naar de vergoeding aan de voormalig directeur van het agro-vers terrein Nieuw Reijerwaard is een taak van de deelnemende gemeenten Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk. Dit laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken weten naar aanleiding van de vragen die door een groep inwoners uit deze drie gemeenten waren voorgelegd.

BARENDRECHT - De inwoners zijn boos over het hoge salaris van directeur Van Grunsven. Die ontving over de periode 2012 tot 2015 een bedrag van € 292.155 per jaar, ver boven de Balkenendenorm. Uit het antwoord blijkt dat de vergoeding eerder al reden was voor een onderzoek door het ministerie. Dit onderzoek betrof evenwel alleen de vraag of de vergoeding voldeed aan de wettelijke eisen. Het ministerie spreekt van een 'forse' overschrijding ten opzichte van het normbedrag, maar Nieuw Reijerwaard wist op grond van de aanpassingswet WNT van 2014 de vergoeding alsnog onder het overgangsrecht te brengen. Het ministerie hekelt de stelling van het bestuur van Nieuw Reijerwaard dat onderscheid gemaakt mocht worden tussen een ingehuurde directeur en één in loondienst. "De wet laat daarin niets aan duidelijkheid te wensen over: ook een ingehuurde directeur wordt aangemerkt als een topfunctionaris in de publieke sector." Het ministerie buigt zich niet over de totstandkoming van de vergoeding of de vraag of de overschrijding gerechtvaardigd was. Dit is de taak van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Nu duidelijk is dat het bestuur geen verdere actie onderneemt, is het aan de deelnemende gemeenten om zo'n onderzoek in te stellen.

Terug bij af
Met het antwoord van het ministerie zijn de inwoners weer terug bij af. "Vanaf 2014 is er bij de lokale politiek herhaaldelijk op aangedrongen het bestuur van Nieuw Reijerwaard om opheldering te vragen, maar op een uitzondering na laat men vervelende vragen liever onbeantwoord. Het partijpolitieke belang weegt kennelijk zwaarder dan het belang van de burger. Zo liet de Rotterdamse SP fractie eerder weten een debat te willen over de gewraakte vergoeding, maar ook zij houden zich stil. Teleurstellend, maar wellicht zorgt de reactie van het ministerie voor en nieuwe impuls". De groep inwoners geeft in elk geval niet op en onderzoekt nu welke middelen nog ingezet kunnen worden. "Het zou goed zijn als er vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen antwoorden zijn. Voor veel kiezers hangt er rond het poldersalaris een sfeer van geheimzinnigheid en dat schaadt het vertrouwen in de politiek".

reageer als eerste
Meer berichten