Logo hetzuidenbarendrecht.nl


Een bomvolle klas met ouders kreeg voorlichting. (Foto: PR)
Een bomvolle klas met ouders kreeg voorlichting. (Foto: PR)

Media voorlichting voor ouders

Barendrecht - Veel bedankjes en veel complimentjes van de ouders van de brugklasleerlingen over een avond vol informatie over social media, het gebruik van de iPad als leermiddel en uitleg over (digitaal) plannen. Het Dalton Lyceum werkt nu al weer een aantal jaren met iPads in de les. De iPad, niet als doel, maar als middel; naast de gewone schoolboeken. Inmiddels hebben alle leerlingen in de brugklas, leerjaar 2 en een aantal pilot-klassen in leerjaar 3 elke les hun iPad bij zich.

Via deze iPad maken zij voor sommige vakken hun huiswerk, zoeken ze eenvoudig dingen op en produceren zij opdrachten zoals vlogs (spreekvaardigheid) en presentaties.

Maar net als een mobiele telefoon, kan de iPad ook verkeerd gebruikt worden. Met de mobiele telefoon en de iPad is ook de verleiding om snel even social media te checken of te gamen op elk moment van de dag groter geworden. We zien het overal, zelfs in de Tweede Kamer.

Zowel voor ouders als school is deze ontwikkeling soms een pedagogische uitdaging, want hoe leer je een kind hiermee om te gaan. Tijdens een thema-ouderavond voor de brugklasouders stond deze vraag centraal.

Zo werd besproken welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het gebied van social media, waar zogenaamde influencers steeds belangrijker worden en veel invloed hebben op het doen en laten van jongeren. Maar ook: hoe kun je kinderen leren om verantwoord om te gaan met social media en met de druk die ze zichzelf opleggen om altijd online te zijn.

Naast de lezing over social media, verzorgd door Bureau Leefstijl, was er ook aandacht voor de mogelijkheden van de iPad in de les. In lesjes van elk 30 minuten kregen ouders van docenten uitleg over de digitale daltonplanner en de leerdoelen die de school hiermee wil bereiken.

Meer berichten

Shopbox