Logo hetzuidenbarendrecht.nl


Geslaagde profielwerkstukken op Calvijn Groene Hart

Barendrecht - Afgelopen dinsdag hebben de examenkandidaten vwo en havo van Calvijn Groene Hart vol enthousiasme hun profielwerkstuk gepresenteerd aan familieleden, vrienden en docenten. Zoals elk jaar passeerden weer zeer uiteenlopende onderwerpen de revue.

Zo raakten Anik, Tommie en Nick geïnspireerd door een recent bericht in de media over besmet drinkwater in Vlaardingen. De leerlingen onderzochten hoe drinkwater in Nederland gereinigd wordt en toonden dat aan met behulp van een proefopstelling, waarbij zij slootwater na verschillende filtraties tot drinkwater omvormden.

Yasmin, Marjon en Charlotte uit vwo 6 zochten aan de hand van literatuuronderzoek uit wat een bijna- dood-ervaring is en wat de gevolgen zijn. Zij lazen onder meer het boek Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel en interviewden de auteur daarna. De conclusie is dat het in wetenschappelijk opzicht nog een uitdaging is een bijna-dood-ervaring te verklaren. Chanille, Marit en Cashmire onderzochten waar Surinaamse achternamen vandaan komen. Zij ontdekten dat de oorsprong van veel namen in de slavernij ligt. Naast de oorspronkelijke naam kreeg een slaaf van een slavenhouder vaak een Nederlandse achternaam.

Noeri, Sebastiaan en Dirk wilden graag weten of er markt is voor de zwembroek Switch, die bij aanraking met water van kleur verandert. De conclusie uit hun ondernemingsplan gaf aan dat die kans groot is, wanneer je op de juiste manier reclame maakt en een niet al te hoge prijs ervoor vraagt. Je moet de kleurverandering van blauw naar groen bij aanraking met water wel laten zien. Dat betekent dus reclame maken via vooral internet.

De presentaties over de andere onderwerpen als een waterstofauto, de invloed van rekeningrijden op de economie, de London Tower, alcoholgebruik en Popart in het dagelijkse leven zorgden eveneens voor trotse docenten, leerlingen en ouders.

Meer berichten

Shopbox