Logo hetzuidenbarendrecht.nl


Plaatsvervangend notaris, Martin Tempelaar en het Bestuur v.l.n.r. Claudie Wegdam, Erica Dijkstra en Maarten van 't Hof.
Plaatsvervangend notaris, Martin Tempelaar en het Bestuur v.l.n.r. Claudie Wegdam, Erica Dijkstra en Maarten van 't Hof.

Notaris helpt lokale stichting met statuten

In onze regio zijn veel mensen die in de problemen zijn gekomen met betrekking tot huisvesting en dikwijls ook het dagelijkse levensonderhoud. De Stichting Zorgbrug heeft zich al sinds 2011 gericht op praktische hulp aan deze doelgroep. De economie gaat beter, echter blijft er een toenemende behoefte aan praktische hulp bij o.a. dreigende dakloosheid (ex-ZZP’ers, mensen in scheiding, lange wachttijden voor sociale woningen, etc.) en slechte financiële situaties. Dit doet de stichting o.a. door als eerste steunpunt en vangnet voor de mensen met een hulpaanvraag te dienen waarbij ze o.a. helpt bij (tijdelijke) opvang ten behoeve van economische daklozen zonder zorgindicatie. Het Bestuur van Stichting Zorgbrug heeft de wens geuit om een ANBI status aan te vragen waarvoor de statuten ook aangepast dienen te worden. Daarover heeft ze zich laten adviseren door Groenveld en Van Houdt Notarissen. Samen met hen heeft Stichting Zorgbrug, kijkend naar haar projecten en werkzaamheden, besloten om een tweede stichting in het leven te roepen. Stichting Foodsaving richt zich op het voeden van de kwetsbare doelgroep, rondom en onder de armoedegrens in Nederland, in samenwerking met lokale organisaties, goede doelen, liefdadigheidsinstellingen en initiatieven door het overschot aan voedsel, de derving van groothandels en retailers. Hiermee dragen ze bij aan het verminderen van voedselverspilling.

Meer berichten

Shopbox