Knelpuntencoach nog steeds nodig

BARENDRECHT - Wethouder Johan van Wolfswinkel (SGP/CU) heeft excuses aangeboden voor het onjuist informeren van de gemeenteraad. Van Wolfswinkel beweerde in een brief aan de raad over het afschaffen van de knelpuntencoach dat de Wmo-Raad daarmee instemde. Hij verzuimde de Wmo-Raad daarover te informeren. Bovendien had de Wmo-Raad enkele maanden daarvoor nog geadviseerd om de knelpuntencoach in stand te houden.

De knelpuntencoach werd in 2015 ingesteld om inwoners te helpen bij het vinden van een oplossing als zij er met de gemeente, het wijkteam of zorgaanbieders niet uitkwamen. De knelpuntencoach is geen cliëntondersteuner, klachtencoördinator of ombudsman, maar juist iemand die buiten juridische procedures om en afdeling overstijgend een voor alle betrokkenen passende oplossing hielp organiseren.

Verrast
Jacinta Floor (VVD) stelde vragen naar aanleiding van deze 'onverwachte wending' van de Wmo-Raad vragen. In het radioprogramma Gemeenteloket (Exxact Barendrecht) reageerde VVD-lijsttrekker Matthijs van der Welle op de situatie: "Wij waren verrast door de brief dat de knelpuntencoach eraf was. Dubbel verrast waren wij door – als ik mij diplomatiek uitdruk – de miscommunicatie over het wel of niet instemmen van de Wmo-Raad met dat collegevoorstel."

Andere invulling
Marcel van Prehn (D66): "De raad heeft besloten dat de knelpuntencoach er moest komen. Het college heeft de knelpuntencoach gestopt, zonder daarmee naar de raad te komen. Ze hebben eigenlijk gezegd: er zijn weinig problemen. Daar komt het op neer." Van Prehn constateert dat de wijkteamcoördinatoren nu in feite knelpuntencoaches zijn. "Dat is een andere invulling, want de knelpuntencoach is er voor de inwoners en de wijkteamcoördinator in feite voor de medewerkers," aldus de D66-lijsttrekker.

Nog niet klaar
Dinsdag 30 januari ging de gemeenteraad akkoord met het verzoek van Jacinta Floor om de brief van Van Wolfswinkel opnieuw in de commissie samenleving te behandelen. "De wethouder heeft onze vragen wel beantwoord, maar de antwoorden hebben ons nog niet gerustgesteld," aldus Floor in de raaddsvergadering. Ook Van der Welle is er nog niet klaar mee: "Wij gaan hierover zeker nog in gesprek met het college, want wij zijn er verre van overtuigd dat de knelpuntencoach moet verdwijnen. Hoe kan het dat ineens juist zo'n functionaris uit beeld verdwijnt?"

Toegevoegde waarde
"Kern is dat de knelpuntencoach van toegevoegde waarde is, namelijk snel helpen van Barendrechters die dat nodig hebben. Wij zijn allemaal voor snelle, uitstekende dienstverlening," stelt Van der Welle. Van Prehn beaamt dat: "Wij hebben de knelpuntencoach opnieuw opgenomen in ons verkiezingsprogramma."

De uitzending van Gemeenteloket is terug te luisteren op exxact.nl/gemeenteloket

Meer berichten