Vragenlijst SGP-CU over duurzaamheid

De komende jaren gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid en energiebesparing. Hoewel veel milieu- en klimaatbeleid op Europees, of zelfs op wereldniveau wordt gemaakt, moet ook op lokaal niveau duurzaamheid worden gestimuleerd. De SGP-ChristenUnie Barendrecht wil investeren in een duurzame toekomst. Maar dat gaat niet vanzelf en is zeker niet alleen een zaak van de gemeente. "We moeten dit samen zien te realiseren", zegt Tsjimmie Klos-de Vries, raadslid voor de SGP-ChristenUnie. Om een beter beeld te krijgen van wat Barendrechters doen en belangrijk vinden op het terrein van duurzaamheid en energiebesparing zijn wij een onderzoek gestart onder alle Barendrechters.

De SGP-ChristenUnie wil graag zoveel mogelijk Barendrechters betrekken. Daarom is een korte vragenlijst opgesteld. "Via de enquête willen wij in kaart brengen wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om een duurzame gemeente", zegt Tsjimmie Klos-de Vries. "Ook zijn wij benieuwd naar ideeën die bijdragen aan een betere afvalscheiding in Barendrecht. De resultaten willen wij betrekken bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering in de komende raadsperiode." De link naar de vragenlijst is te vinden op de website barendrecht.sgp-christenunie.nl en op Facebook facebook.com/SGPCUBarendrecht. De resultaten van het onderzoek worden half maart bekend gemaakt.

Onder de deelnemers wordt een cadeaubon verloot ter waarde van €20,-.

Meer berichten

Shopbox