Foto: Arco van der Lee

Eenzame fietser

Zo de verkiezingen zijn weer achter de rug. De uitslag was voor mij niet verrassend. De campagnes en debatten heb ik onafhankelijk kunnen volgen, omdat ik niet in Barendrecht woon. In mijn vorige columns heb ik ook weergegeven wat ik zag, hoorde en las. Wederom onafhankelijk. Grappig is dan, dat sommigen mij weten te vertellen waar ik voor sta.
Op de avond van de verkiezingen heb ik vrolijke, gespannen en bedenkelijk kijkende Barendrechters gezien. Logisch, want er waren winnaars en verliezers. Verliezers die trachtten de moed er in te houden en winnaars die bescheiden probeerden te zijn. Over één ding was men het zeker eens deze avond: campagne voeren is een kunst en vooral ook een must.

campagne voeren is een kunst

Tussen alle commotie rondom de verkiezingsuitslag is het u hopelijk niet ontgaan, dat de toekomst voor muziek, theater, kunst, film, cabaret en exposities zo goed als zeker is gewaarborgd. Nadat een aantal weken geleden de gemeente, theater Het Kruispunt, CultuurLokaal en KunstCreatief een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten, presenteerden zij deze week het Masterplan Cultuureducatie De Baerne. Een onderbouwd plan voor de Baerne én ontwikkeling van cultuureducatie. De nieuwe gemeenteraad en college kunnen zich nu over de plannen buigen.
En zo zijn we dan weer terug bij de politiek. Daar staat de komende weken ook heel wat te gebeuren. Nieuwe raadsleden die moeten gaan wennen aan hun nieuwe stoel en hun nieuwe rol binnen de gemeente Barendrecht. Ook zal er een nieuw college van Burgemeester en Wethouder gevormd moeten worden en uiteraard een breed gedragen coalitieakkoord. Voor de grote winnaar van de verkiezingen is het nu de taak om echt voor Barendrecht een goed college samen te stellen. Dat zal niet makkelijk zijn. Want na een bus en een winkel rest nu slechts een fiets met een bagagedrager. Dat, overigens niet door mij verzonnen, beeld doet mij denken aan een nummer van Boudewijn de Groot 'Hoe sterk is de eenzame fietser'.

Meer berichten