De vrijwilligers hebben een ongekende hoeveelheid afval verzameld.
De vrijwilligers hebben een ongekende hoeveelheid afval verzameld.

Ten strijde tegen zwerfafval

De leden en vrijwilligers van Kanovereniging Lekko, vergezeld van vrijwilligers van DIRK-filiaal Muziekplein uit Barendrecht, trokken als échte Supporters van Schoon, ten strijde tegen het zwerfafval in en rondom 't Waaltje. De in het kader van NL Doet georganiseerde opruimactie op zaterdag 10 maart bleek een groot succes.

Barendrecht - De middag ging van start met een gezellige ontvangst met koffie en wat lekkers waarna iedereen werd verzameld voor een korte briefing en de deelnemers werden verdeeld in een 'wal'- en een 'vaar'-ploeg. De walploeg ging gewapend met kruiwagen, vuilniszakken, grijpers en handschoenen, het aan het clubterrein grenzende natuurgebied De Wevershoek opruimen. De inspanningen van deze ploeg leverde al snel zo veel volle vuilniszakken met glazen en plastic flesjes, blikjes en zelfs een complete bierkrat op, dat de capaciteit van de kruiwagen niet meer voldoende was. Dus werd de voor afvoer bedoelde aanhangwagen meteen ingezet.
De vaarploeg zou vanuit kajaks en Canadese kano's onder andere met schepnetten het water en rietkragen van 't Waaltje ontdoen van rommel. Ook deze ploeg haalde de nodige bende boven water; uiteraard de bekende blikjes, glazen en plastic flessen, etensverpakkingen, maar ook autobanden, ballen en piepschuimresten ontbraken (helaas) niet. Er werd zoveel rommel opgevist, dat de meevarende kano's als drijvende afvalcontainers moesten worden gebruikt.
Nadat de ongeveer 35 vrijwilligers na bijna 2 uur opruimen weer bij het clubgebouw van Lekko terug waren, werd de balans opgemaakt: Een ongekende hoeveelheid rotzooi, gehaald uit een relatief klein stukje natuur, werd in de aanhanger verzameld.
De leden en vrijwilligers die deze dag hun steentje hebben bijgedragen kunnen in ieder geval trots zijn en terugkijken op een geslaagde opruimactie. Zij zijn, behalve met een lekkere pannenkoek na afloop, bedankt en beloond met de waardering en wetenschap dat zíj in ieder geval de wereld weer een beetje mooier hebben gemaakt.

Meer berichten