De Baerne wordt de centrale plek als het gaat om cultuureducatie (Foto: Janos van der Spoel)
De Baerne wordt de centrale plek als het gaat om cultuureducatie (Foto: Janos van der Spoel) (Foto: )

Baerne centrale plek cultuureducatie

Masterplan gepresenteerd

Door Janos van der Spoel

BARENDRECHT - De commissie samenleving kreeg vorige week het Masterplan Cultuureducatie Barendrecht gepresenteerd. Het plan werd samengesteld door de cultuureducatie partners: CultuurLokaal, Kunst Creatief Barendrecht en Theater Het Kruispunt. Het geeft invulling aan de cultuurnota 2017-2022 en het streven om het cultuureducatie vermogen van Barendrecht sterk te vergroten en duurzaam te borgen.

Cultuur neemt al jaren een bijzondere positie in. Barendrecht kent een rijk verenigingsleven en diverse culturele instellingen. Elk kind in Barendrecht moet de kans krijgen om in aanraking te komen met cultuur in de breedste zin van het woord. Vanuit allerlei invalshoeken zullen de partners stap voor stap in heel Barendrecht met cultuureducatie aan de slag gaan', stellen de opstellers van het Masterplan.

Cultuurproof

De Baerne, bekend van bijvoorbeeld De Muziekschool en als tijdelijke bibliotheeklocatie, wordt in het plan cultuurproof gemaakt voor de toekomst. 'Een bruisend, overzichtelijk hart te midden van kleurrijke cultuureducatie. De Baerne streeft naar een substantiële verhoging van zeker 65 procent van het aantal Barendrechters dat in contact komt met kunst- en cultuureducatie.' De Baerne wil met haar cultuurprogramma ook de wijken in. Tevens is het streven dat zij anders van opzet van beheer en samenwerking de toekomst in zal gaan. Voor alle opgaven samen dient de huidige accommodatie onder handen te worden genomen. Het Masterplan stelt dat bij De Baerne veel achterstallig onderhoud is geconstateerd. 'Daarnaast is een klein en tegelijk professioneel podium nodig.'

Theater Het Kruispunt is bereid het beheer te verzorgen en is in staat overeenkomstig de Cultuurnota 2017-2022 de bezetting van het gebouw te verbeteren.' Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de motie van de gemeenteraad uit juli 2016 om te komen tot een beheerorgaan voor De Baerne. Na de opknapbeurt moet het gebouw met nieuwe foyer en patio een plek worden voor ontmoetingen, cultuureducatie en talentontwikkeling.

Drie fases

De verandering van opzet en uiterlijk wordt voorgesteld in een drietal fases. 'Wanneer de verbouwing in najaar 2019 plaatsvindt dan kan in 2020 de feestelijke opening, welke het startmoment vormt voor een bruisend centrum De Baerne, plaatsvinden', aldus het masterplan. De partners CultuurLokaal, Kunst Creatief Barendrecht en Theater Het Kruispunt vragen het gemeentebestuur om steun voor dit plan en om de uitvoering in te bedden in het coalitieakkoord.

Meer berichten