OLF, mijmerend na het wassen  in een hooischuur (Foto: PR)
OLF, mijmerend na het wassen in een hooischuur (Foto: PR) (Foto: )

Rolf Route wordt zaterdag geopend

door Commissaris van de Koning

Ingezonden

Albrandswaard [- Zaterdag 2 juni a.s is het dan zover! Vanaf die dag kunnen alle inwoners van het eiland West-IJsselmonde en daarbuiten kennismaken met de "Rolf Route".

Een historische en schitterende route, die de ontstaansgeschiedenis van met name de dorpen en polders van West IJsselmonde vertelt aan de hand van o.a. informatieborden met QR codes op een zestiental geschiedkundig interessante plekken langs de route. Deelnemers krijgen tevens een begeleidend boekje en uitvoerige route beschrijving uitgereikt bij één van de startpunten.

De route is bestemd voor zowel fietsers als wandelaars en kent 2 afstanden t.w. 10.km voor de wandelaars en 30 km voor de fietsers

Het geheel vormt mede een opstap naar de Musical Rolf die in 2019 opgevoerd gaat worden en waarin vele, in de route opgenomen culturele- en oudheidkundige plekken, in het geheel een prominente rol zullen krijgen.

De officiële opening zelf vindt plaats op 2 juni a.s. rond 11.30 uur bij Restaurant Abel Tasman, Albrandswaardsedijk 160 te Poortugaal (grote parkeerplaats) en wordt verricht door de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit.                
Dit alles is mogelijk gemaakt door o.a. het DeltaPort donatiefonds, de gemeente Albrandswaard, de Provincie Zuid-Holland en diverse andere instellingen, alsmede de plaatselijke middenstand, horeca en vele vrijwilligers.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
10.30 - 11.00 uur Inloop
11.00 - 11.05 uur Welkomstwoord door de voorzitter van stichting Rolf Erwin de Jongh.
11.05 - 11.10 uur Openingswoord door de Burgemeester van Albrandswaard Hans Wagner
11.10 - 11.15 uur Historische context door Stadsarchivaris van Rotterdam, Jantje Steenhuis.
11.15 - 11.25 uur Muzikale intermezzo door acteurs van de musical Rolf
11.25 - 11.35 uur Officiële openingshandeling door de CvdK , Jaap Smit
11.35 - 11.40 uur Dankwoord
11.40 - 12.10 uur Slot

Naast alle genodigden, zijn uiteraard ook belangstellende inwoners van Albrandswaard en West-IJsselmonde van harte welkom bij deze heugelijke gebeurtenis. Na afloop van de officiële opening kan men dan tevens bij de leden van de Stichting Rolf informatie inwinnen over de route.

De Stichting hoopt dat vele ouderen en kinderen deze zomer gebruik zullen gaan maken van deze unieke recreatieve mogelijkheid om op een speelse wijze kennis te nemen van de ontstaansgeschiedenis van dit gedeelte van IJsselmonde.

Meer berichten