EVB: 'Nog niet te laat deze poppenkast te stoppen'

Foto: Marcel Krijgsman

Door Janos van der Spoel

BARENDRECHT - Er is enige tijd voor nodig geweest maar de samenwerking tussen CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SGP/CU en VVD is vormgegeven in een coalitieakkoord. Echt voor Barendrecht, EVB, kreeg na de gemeenteraadsverkiezingen veertien van de in totaal negenentwintig raadszetels.

De grote winnaar van de verkiezingen mag plaatsnemen in de oppositiebank. Hoe kijkt EVB-fractievoorzitter Leenart van der Linden naar het coalitieakkoord en hoe ziet hij de samenwerking tussen de andere fracties? Volgens de EVB ontbreekt het in het akkoord in het bijzonder aan visie en ideeën. Van der Linden: 'Dat viel te verwachten; als je partijen met zulk verschillende ideologieën en opvattingen geforceerd bijeenzet.' De akkoordtekst bevat volgens de EVB nogal obligate teksten. Zo stellen de zes partijen inwoners serieus te nemen. Van der Linden twijfelt daar stellig aan gezien het feit dat het monsterverbond een serieus gesprek, met de vijfenveertig procent inwoners welke de EVB vertegenwoordigt, na de verkiezingen uit de wegging. Welke rol ziet de EVB voor zichzelf als grote oppositiepartij? 'Wij zullen strijden voor de vijfenveertig procent die sinds de verkiezingen buitenspel zijn gezet. In welke rol dan ook, coalitie of oppositie, onze werkwijze van wijkbezoeken, inwoners betrekken en verkiezingspunten nastreven', aldus de EVB-fractievoorzitter. Denkt de EVB dat de samenwerking van de zes coalitiepartijen de komende vier jaar stand zal houden? 'Deze vraag is lastig te beantwoorden. Eerst maar eens kijken of ze wel geïnstalleerd worden. Hopelijk komt een van hen of hun achterban tot de conclusie dat het nog niet te laat is om deze poppenkast te stoppen.'

Meer berichten