Het LeerlingenOrkest zal een sprankelend optreden verzorgen.
Het LeerlingenOrkest zal een sprankelend optreden verzorgen. (Foto: )

Harmonievereniging zingt en speelt op ZomerFeest

Barendrecht - Op zaterdag 30 juni zijn weer een flink aantal leden actief bij optredens op het ZomerFeest in de Oude Dorpskern. Big Band Barendrecht zal om 11.45 uur op het Bakkerij Potpodium de middag openen samen met burgemeester Jan van Belzen, beschermheer van Harmonievereniging Barendrecht.
Daarna zal om 12.10 uur het LeerlingenOrkest in de Dorpskerk een sprankelend optreden verzorgen. Hier kunt u zien en horen wat onze jongste jeugd voor de toekomst van de vereniging al aan talenten in huis heeft. Het orkest staat o.l.v. interim dirigent Alice Roderkerk. U kunt na afloop inlichtingen inwinnen en ook aanmelden om na de zomervakantie mee te komen spelen met dit orkest. Het MeezingKoor o.l.v. Laura van der Voort zal om 14.00 uur eveneens op het grote Bakkerij Pot podium zingen m.m.v het vaste combo. De toegang tot het ZomerFeest is gratis.
Voor meer informatie over de vereniging en de komende voorspeelmiddagen en avonden in het Trefpunt op 3, 4 en 6 juli kijkt u op www.harmoniebarendrecht.nl of stuur een mail naar secretaris@harmoniebarendrecht.nl.

Meer berichten