Extra geld voor toekomstzekere zorg

Rondom het thema zorg blijft er voor de gemeente Barendrecht nog genoeg te zorgen over. De gemeenteraad besprak vorige week 'de transformatie van de zorg: integraal, maatwerk en toekomstbestendig'.

Door Janos van der Spoel.

Barendrecht - De gemeente schrijft in haar voorstel, 'de ondersteuning van onze inwoners volgens de Jeugdwet, WMO 2015 en de Participatiewet is voor een groot deel georganiseerd. Maar daarmee zijn we er nog niet. In de praktijk lopen de wachttijden op en werken we nog onvoldoende wijkgericht en integraal.' Het voorstel aan de gemeenteraad stelt daarom voor om extra capaciteit in te zetten om de wachttijden weg te werken en om wijkgerichter gaan werken.

De bedragen die daarmee gemoeid zijn: 981.846 euro voor 2018 en 798.109 euro voor 2019. De inzet moet gedekt worden vanuit de algemene reserve en de BAR-bijdrage te verhogen met de genoemde bedragen. De EVB stelde op een eerder moment vragen over het verhogen van de budgetten. 'Zou de organisatie niet beter geherstructureerd kunnen worden in plaats van dat er geld geïnvesteerd wordt?' Wethouder Reshma Roopram liet weten dat zij grip wil houden op de financiën. Tevens zal zij met de gevraagde middelen inzetten op het kantelen van de organisatie van sectoraal naar gebiedsgericht werken. Ook wil zij met het leveren van maatwerk inzetten op de transformatie van zware naar lichte zorg GroenLinks stelde vragen over de oorzaken van de stijgingen van aanvragen.

De verantwoordelijk wethouder, 'door de veranderende samenleving waarin mensen zelf langer zelfredzaam kunnen zijn binnen de eigen woonomgeving, is het gevolg hiervan dat inwoners meer een beroep kunnen doen op onze WMO-voorzieningen.' GroenLinks vroeg zich af waarom er niet in een eerder stadium maatregelen zijn genomen om de interne organisatie te versterken. 'De afgelopen jaren heeft het helpen van de inwoner voorop gestaan. We hebben hierbij ook oog gehad voor maatregelen in de interne organisatie. Er zijn eerder ook al maatregelen genomen. Denk hierbij aan het inzetten van kwaliteitsmedewerkers en het versterken van de capaciteit in wijkteams.'

De Barendrechtse gemeenteraad keurde het voorstel vorige week bij meerderheid, alleen EVB stemde tegen, net als de raden van Albrandswaard en Ridderkerk goed. Ruben van der Leer (EVB) motiveerde in de raadsvergadering, 'EVB vindt het onverantwoord zoveel geld vrij te maken voor meerdere jaren zonder dat er een doordacht en onderbouwd plan aan ten grondslag ligt.' De extra inzet om de wachttijden te verminderen onderschrijft EVB wel.

Meer berichten