EvB: Zorgen over veiligheid inwoners door incidenten Kijfhoek

De gemeenteraad van Barendrecht heeft vorige week een alarmerende brief gekregen van de gemeente Zwijndrecht. Op het rangeerterrein Kijfhoek dat ligt in de gemeente Zwijndrecht en waar dagelijks gewerkt wordt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, hebben zich de afgelopen weken meerdere potentieel gevaarlijke incidenten voorgedaan. Uit risicoanalyses blijkt dat het effect van een incident op dit rangeerterrein mensenlevens kan eisen en dat deze risico’s ook gevolgen kunnen hebben voor inwoners van Barendrecht. De incidenten hebben er inmiddels voor gezorgd dat het college van B&W van Zwijndrecht geen vertrouwen meer heeft in het veiligheidsbeleid en de veiligheidscultuur van ProRail. Het college van Zwijndrecht vraagt daarom staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat via een brief om in te grijpen.

Echt voor Barendrecht vraagt zich af waarom de gemeenteraad van Barendrecht niet eerder op de hoogte is gebracht van de incidenten die zich op Kijfhoek hebben afgespeeld. Raadslid Ruben van der Leer: “Ik denk dat iedere Barendrechter zich nog wel de grote ethanolbrand in 2011 kan herinneren, rond Kijfhoek werden zelfs inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Je zou verwachten dat het sindsdien stukken beter zou zijn met het veiligheidsbeleid op het rangeerterrein, maar dat lijkt niet zo te zijn. Nu we zelfs van het college van Zwijndrecht een afschrift krijgen van een brandbrief aan de staatssecretaris waarin het vertrouwen wordt opgezegd in ProRail vraag ik me wel af waarom de gemeenteraad van Barendrecht niet eerder over de vele incidenten is geïnformeerd, immers ook inwoners van Barendrecht lopen potentieel gevaar bij een groot incident op Kijfhoek.” Echt voor Barendrecht heeft inmiddels het college van B&W om opheldering gevraagd.

Meer berichten