De bibliotheek Carnisselande krijgt een financiële ondersteuning. (Foto: Bibliotheek)
De bibliotheek Carnisselande krijgt een financiële ondersteuning. (Foto: Bibliotheek) (Foto: )

Doorontwikkeling van Bibliotheek

Ingezonden

Aanvulling op Kruispunt

Barendrecht - Het nieuwe college in Barendrecht omarmt de bibliotheekvoorziening in Carnisselande en is bereid tot financiële ondersteuning voor het komende halfjaar. De Bibliotheek AanZet is blij met dit nieuws en levert als partner van de gemeente graag een positieve bijdrage aan de inwoners van de wijk.

De gemeente en de bibliotheek willen volgend jaar samen de huidige vestiging in Carnisselande veranderen in een echte wijkbibliotheek: een laagdrempelige instelling die jong en oud op het Middeldijkerplein verbindt. De voorbereidingen hiervoor starten na de zomer. Het uitgangspunt van de plannen is een gegarandeerde dienstverlening voor de inwoners van Carnisselande.

De wijkbibliotheek

Met het nieuwe concept gaat er iets veranderen in de wijk. Bibliotheek Carnisselande wil zich namelijk ontwikkelen tot wijkbibliotheek, waarmee ze nog meer aansluit bij de behoefte van de wijk. Het zal dus een kleinere, meer passende en doelmatige bibliotheek worden, open voor bewoners en (toekomstige) partners (onderwijs, sociaal-maatschappelijk en cultureel). Er worden lokale partners gezocht waarmee de bibliotheek binnen de huidige locatie kan samenwerken. Ook de samenwerking met de inwoners wordt nadrukkelijk opgezocht.

Plek midden in de samenleving

De Bibliotheek AanZet is met het nieuwe college in Barendrecht de afgelopen periode op zoek gegaan naar een structurele oplossing voor de vestiging in Carnisselande. AanZet vindt het belangrijk dat alle Barendrechters toegang hebben tot een volwaardige bibliotheekdienstverlening. Als plek midden in de samenleving biedt de bibliotheek een veilige en toegankelijke omgeving voor iedere bewoner in de regio.

Het is al decennia lang de plek waar mensen kunnen komen om te lezen, lenen, studeren en ontmoeten, zodat ze zich op die manier steeds kunnen blijven ontwikkelen. Het is daarom relevant om Bibliotheek Carnisselande verder door te ontwikkelen, zodat iedereen maximaal mee kan doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Aanvullende voorziening op Het Kruispunt

Met het behoud van de vernieuwde bibliotheekvestiging in Carnisselande, is deze bibliotheek een aanvulling op de vestiging in Het Kruispunt. Bibliotheek Carnisselande onderscheidt zich door echt een verbinder in de wijk te zijn.

De bibliotheek biedt kennis, informatie en inspiratie voor ouderen, gezinnen en jongeren, zodat zij nog beter hun plek in de wijk kunnen vinden en bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk en de aantrekkelijkheid en het verbindende karakter van het Middeldijkerplein in het bijzonder.

Meer berichten