De Buurtpreventie kan nog genoeg vrijwilligers gebruiken (Foto: Buurtpreventie Barendrecht)
De Buurtpreventie kan nog genoeg vrijwilligers gebruiken (Foto: Buurtpreventie Barendrecht) (Foto: )

SGP/CHristenUnie stelt vragen over Buurtpreventie

Ingezonden

Barendrecht - Onlangs liep Martijn van Meppelen Scheppink, gemeenteraadslid voor SGP/ChristenUnie een vrijdagavond in Carnisselande mee met de vrijwilligers van Buurtprevetie. "Een mooie en leerzame ervaring", aldus Martijn. "Het is prachtig dat Barendrechtse burgers zich vrijwillig inzetten voor de openbare orde in hun wijk, intensief werk wat goede resultaten oplevert". Bij de ontmoeting met de vrijwilligers van Buurtpreventie bleek dat het bereik van de portofoon waarover de vrijwilligers van Buurtpreventie beschikken te wensen overlaat. Men heeft regelmatig slecht bereik of totaal geen bereik. Bovendien beschikt de portofoon ook niet over een alarmknop waarmee in geval van nood snel assistentie kan worden opgeroepen. In de gemeente Rotterdam is dat wel het geval. De vrijwilligers zouden met het oog op hun eigen veiligheid graag de beschikking krijgen over een portofoon met goed en zeker bereik en een alarmknop. Namens de SGP/ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad heeft Martijn van Meppelen Scheppink aan het College gevraagd of dit tot mogelijk is, welke kosten daaraan verbonden zijn en op welke termijn dit zou kunnen worden verwezenlijkt?

Daarnaast vraagt de SGP/ChristenUnie aandacht voor de huisnummering op het Middeldijkerplein en de bewegwijzering. Voor hulpdiensten blijkt het niet eenvoudig om in geval van nood, waarin iedere seconde telthet via 112 opgegeven adres te vinden. Verder wordt aandacht gevraagd voor het teruglopend aantal vrijwilligers voor Buurtpreventie Carnisselande/Middeldijkerplein. Nu is het zo dat op vrijdagavond vaak door één vrouwelijke vrijwilliger alleen de ronde wordt gedaan. Een onwenselijke situatie.

Het zou goed zijn als er meer en met name ook mannelijke vrijwilligers beschikbaar komen. De fractie van SGP/ChristenUnie wil graag van het College weten op welke wijze en binnen welke termijn verbetering in de huisnummering en bewegwijzering kan worden aangebracht en of het College mogelijkheden ziet om burgers te stimuleren zich in te zetten voor Buurtpreventie.

Meer berichten