De locatie waar de nieuwe woningen moeten gaan komen (Foto: Janos van der Spoel)
De locatie waar de nieuwe woningen moeten gaan komen (Foto: Janos van der Spoel) (Foto: )

Woningen Stationstuin stap dichterbij

Janos van der Spoel

Locatie zo groen mogelijk realiseren

BARENDRECHT - De voormalige zwembadlocatie naast het NS station wacht al geruime tijd op ontwikkeling. Lange tijd heette de locatie Vlinderslag. Inmiddels heeft deze een nieuwe naam, Stationstuin Barendrecht. De commissie ruimte boog zich vorige week over het ontwerpbestemmingsplan.

De Stationstuin moet in totaal 82 nieuwe woningen gaan tellen. Deze zijn onderverdeeld in drieëntwintig sociale huurwoningen, negenentwintig middeldure huurwoningen, vijftien middeldure koopappartementen en vijftien dure koopwoningen. In het ontwerpbestemmingsplan stelt het college, 'de Stationstuin bevindt zich ten noordwesten van de entree van het NS station. Voor het gebied is een gebiedsvisie opgesteld. De woningen moeten komen op een plek waar nu nog de bestemming recreatie geldt.' Aanpassing van de bestemming is daarom benodigd.

Mevrouw Verkroost spreekt in namens een tweetal cliënten. 'Volgens deze bewoners past grootschalige woningbouw niet in de huidige omgeving. De gebouwen worden veel hoger dan de reeds bestaande bebouwing. Er is mij vooral gewezen op de bungalows aan de Devel die maar vier meter hoog zijn. Als oplossing dragen mijn cliënten aan de voorgenomen bouwhoogte te verlagen', stelt Verkoost. De bewoners hebben daarnaast zorgen over de parkeerdruk in de omgeving. Deze is nu al hoog. Nieuwe woningen zullen ook het structurele tekort aan parkeerplaatsen niet doen afnemen. Ook al worden er nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. Marcel Hazebroek (EVB) geeft aan dat zijn partij om de agendering van het onderwerp heeft gevraagd om bewoners de kans te geven in te spreken. Zelf heeft de EVB een aantal vragen. Onder meer over het bouwverkeer. Hoe veilig blijven de aanrijdroutes voor scholieren en ander verkeer?

Er zijn 31 parkeerplaatsen te weinig ingepland. 'Kan de wethouder aangeven waarom deze niet gelijk worden gerealiseerd? Ik mis het ontwerp van de gehele buitenruimte. Wanneer is deze gereed?', aldus Hazebroek.

Tsjimmie Klos (SGP/CU) verduidelijkt dat haar fractie zich kan vinden in het plan. 'We hebben gezien dat door bezwaren van bewoners het een en ander is aangepast. Aan de grote wens van minder appartementen kunnen we weinig doen en zien dat ook niet als echt heel realistisch', stelt Klos.

Wethouder Cees Schaap reageert op de vragen. 'Bouwen geeft overlast. Er zijn verschillende routes voor het bouwverkeer. Het lijkt me goed om alternatieven te onderzoeken. Met het oog op parkeren proberen we de locatie zo groen mogelijk te realiseren.

Er is ruimte voor 31 parkeerplaatsen. Het bestaande groen en bomen worden gehandhaafd.' Aan het ontwerp van de buitenruimte wordt volgens Schaap gewerkt. De commissie ruimte concludeerde uiteindelijk dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan komen te liggen.

Meer berichten