De situatie in de Lekstraat is complexer dan gemiddeld. (Foto: Archief)
De situatie in de Lekstraat is complexer dan gemiddeld. (Foto: Archief) (Foto: )

Enquête en gesprekken als middel

Janos van der Spoel

woonoverlast aanpakken

BARENDRECHT - Half september kaartte de raadsfractie van Echt Voor Barendrecht in de commissie samenleving aan dat de integratie van statushouders niet altijd vlekkeloos in Barendrecht verloopt. Bewoners rondom de Lekstraat ervaren overlast van onder meer gehuisveste statushouders. Zij dienden een petitie in bij de gemeente en Patrimonium om de problematiek onder de aandacht te brengen. Wethouder Nico Bults gaf in deze vergadering aan dat de wijkregisseur met een plan van aanpak aan de slag ging.

Onlangs informeerde het college de gemeenteraad over het plan van aanpak. De gemeente meldt dat zij gesprekken heeft gevoerd met betrokken instanties en de indiener van de petitie.

Complex

'Deze gesprekken geven een beeld dat het vooral gaat om woonoverlast. De situatie van de casus Lekstraat is echter complexer dan de gemiddelde woonoverlast. Mede omdat het om het huisvestingsbeleid rond statushouders gaat', stelt de gemeente.

Corrigerend opttreden

De ondertekenaars van de petitie verwachten dat Patrimonium, Vluchtelingenwerk, Politie en de gemeente corrigerend optreden door middel van handhaving naar bewoners en statushouders die overlastgevend gedrag vertonen.

'Bij het uitblijven van zichtbare handhaving is bij bewoners de perceptie ontstaan dat er sprake is van gebrek aan interesse of zelfs nalatigheid bij de instanties.'

Rol Gemeente

De gemeente Barendrecht concludeert in het plan van aanpak dat zij net als andere instanties een rol te vervullen heeft. Barendrecht gaat vooral de regie voeren in de aanpak van de woonoverlast en huisvestigingsbeleid.

Zij verwacht van alle partijen, ook van de bewoners dat zij waar nodig en zonder zich in gevaar te brengen; bewoners die overlast veroorzaken op hun gedrag aanspreken.

Niet bewust

Ervaring leert de gemeente dat overlastgevende bewoners zich vaak niet bewust zijn van hun afwijkende gedrag) hun bijdragen aan het oplossen van het probleem leveren.

Regie

'Maar de regie ligt bij de gemeente. Zij heeft inzicht in de aantallen, aard van de overlastklachten en de afhandeling van de klachten. Zij kan beleid overwegen, organiseert eventuele samenwerking en draagt de uiteindelijke zorg voor evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid.

Nadrukkelijk sturen

De gemeente zal in de subsidieafspraken met Vluchtelingenwerk nadrukkelijke gaan sturen op het onderdeel integratie', aldus het plan van aanpak. Het plan maakt ook de weg vrij voor het uitvoeren van een enquête woonbeleving Lekstraat/wijk Noord 1.

Meer berichten