Nieuw project verkoopdag bij Woord en Daad

Barendrecht - Zaterdag 24 november is er weer een verkoopdag van Woord en Daad. Het nieuwe project is 'Jongeren op weg naar de arbeidsmarkt – Ethiopië'

Het programma: Sterk voor werk in Ethiopië pakt de migratie problematiek in het zuiden van Ethiopië doelmatig aan. Het programma focust op de ontwikkeling van vakonderwijs en werkgelegenheid voor jonge mensen in Ethiopië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een subsidie verstrekt voor de uitvoering van twee derde van het project. Het overige deel hopen we te kunnen financieren samen met u! Woord en Daad vraag uw steun voor dit project.

Zoals ieder jaar is er weer een rommelmarkt en een ruime keuze aan tweedehands boeken en ook weer tweedehands kleding. Voor het afgeven van goede, nog bruikbare spullen kunt u terecht bij één van de volgende comité leden. Mevrouw M. Mijnders, Walmolen 70, telefoon 61 77 88 en familie G.J. de Rooij, Rietgors 153, telefoon 44 36 84.

U kunt op vrijdagavond 23 november ook zelf uw spullen bij de school afgeven. Dit jaar voor de derde keer op onze nieuwe locatie in het Dalton Lyceum aan de Zichtwei 1 te Barendrecht. Ook kunt u bij ons gebruikte postzegels, koffie- en theepunten e.d. inleveren.

Meer berichten