Foto: Artist-freed

Nieuwbouw of renovatie Het Trefpunt

Gebouw voldoet niet aan eisen

Janos van der Spoel

BARENDRECHT - De gemeente is op zoek naar een andere locatie voor de activiteiten die nu in Het Trefpunt plaatsvinden. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de huidige vereisten. Daarom wordt er gekeken naar alternatieven voor de diverse gebruikers van Het Trefpunt. Daaronder bevinden zich onder meer de Harmonie, vluchtelingenwerk, Velerlei en de Bridgeclub.

De commissie samenleving werd vorige week dinsdagavond tijdens een presentatie bijgepraat over de mogelijkheden en de wensen van de huidige gebruikers. 'Deze willen graag de vervangende nieuwbouw op een locatie omdat de zij de goede onderlinge samenwerking willen voortzetten, het delen van de basisvoorzieningen en de overgrote deel van de huurders heeft een nadrukkelijke voorkeur voor het centrum', aldus de presentatie. Van de lijst met daarop zevenenveertig mogelijke locaties voor een nieuw Trefpunt bleven er op de shortlist nog drie over. 'De Belthelkerk, Het Trefpunt renoveren en Het Trefpunt nieuwbouw.' De Bethelkerk is de duurste optie met 7.1 miljoen euro. Renovatie komt op 4.6 miljoen euro en nieuwbouw van het Trefpunt op 5.2 miljoen euro. Na gesprekken met de Bethelkerk lijkt die optie het meest onwaarschijnlijk. Waardoor Het Trefpunt nieuw bouwen of renoveren als mogelijkheden overblijven. Wethouder Nico Bults, 'hebben prima inhoudelijke gesprekken gevoerd met de Bethelkerk. Over de vraag welke waarde wij aan de kerk hechten. Welke functie en gebruiksmogelijkheden kunnen we daarvoor bedenken. Hebben daar uitgebreid met elkaar over gesproken.' Bults heeft duidelijk zijn opdracht vernomen van de commissie en ook haar wens tot zich genomen om de gebruikers van Het Trefpunt duidelijkheid te verschaffen. De wethouder denkt niet dat er op 20 november nog een 'konijn' uit de hoed komt. 'Wij verwachten niet dat we ineens een heel andere situatie hebben waardoor we er met de Bethelkerk toch helemaal uitgaan komen.

Meer berichten