Foto:

Dik Buitenhuis over Wmo-raad: "Dankbaar werk"

Ingezonden

BARENDRECHT – Dik Buitenhuis noemt zijn lidmaatschap van Wmo-raad Barendrecht 'dankbaar werk'. In Exxact radioprogramma Gemeenteloket blikte hij terug op zijn zeven jaren lidmaatschap en de ontwikkelingen in het sociaal domein. De Wmo-raad heeft het momenteel niet makkelijk, maar wordt wel meer gewaardeerd door de gemeente.

Op het afscheid van Dik Buitenhuis hield Burgemeester Van Belzen een minicollege over het geheugen en dementie en alzheimer in het bijzonder. Na afloop gingen de diverse gasten met elkaar in gesprek over mogelijkheden om het in Barendrecht makkelijker te maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dik Buitenhuis vindt het een goede suggestie als de Wmo-raad de gemeente zou adviseren om een ambtenaar het thema dementie in het bijzonder in zijn portefeuille zou hebben en als aanjager en verbinder van diverse verbeteringen voor mensen met dementie kan optreden in Barendrecht, zo zei hij in Gemeenteloket.

Wmo-raad is het formele orgaan dat adviezen geeft aan het college van Burgemeester en Wethouders, vertelt Dik Buitenhuis. Onder de Wmo-raad zitten de drie werkgroepen Zorg en ondersteuning, Jeugd en Participatie. Ineke Lodder, zelf sinds 3 jaar lid van de Wmo-raad, gaat Dik missen: "Dik is iemand met heel veel kennis, maar kan het op een heel rustige manier benaderen en uitleggen," zegt Ineke. Ineke is het met Dik eens dat het werk van de Wmo-raad de laatste jaren meer gewaardeerd wordt door de gemeente. Zij ziet dat de gemeente voorgenomen beleid soms echt verandert op basis van adviezen van de Wmo-raad.

De Wmo-raad heeft het momenteel niet makkelijk. Voorzitter Monique van den Meerendonk erkent dat de Wmo-raad te weinig actieve vrijwilligers heeft en de verbinding mist met de verschillende achterbannen, onder meer als gevolg van het vertrek van verschillende leden. Hierdoor zijn ook de contacten met hun netwerken weggevallen. De Wmo-raad ziet kansen in professionele ondersteuning door organisaties zoals Zorgbelang en MEE. Een ambtenaar van de BAR-organisatie geeft aan dat voor het adviesorgaan van buurgemeente Ridderkerk momenteel gesprekken worden gevoerd met MEE en Zorgbelang. Dit adviesorgaan, het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR), heeft goede ervaring met een recente transitie. Inmiddels werden nieuwe vrijwilligers gevonden en een onafhankelijke voorzitter met veel bestuurlijke ervaring en voldoende tijd beschikbaar. Wmo-raad Barendrecht zou blij zijn met zulke ondersteuning. Ook zijn nieuwe leden welkom bij Wmo-raad Barendrecht, zegt Ineke. "We hebben altijd behoefte aan mensen met ervaringen met één van de onderwerpen."

Meer berichten