Het collegeprogramma biedt veel uitdagingen (Foto: PR)
Het collegeprogramma biedt veel uitdagingen (Foto: PR) (Foto: )

Barendrecht: 750 extra woningen

Janos van der Spoel

De vraag is hoog

BARENDRECHT - Het collegeprogramma 2018-2022 kent een hele reeks thema's met grote en kleine uitdagingsfactoren. De inwoners van Barendrecht zullen de lokale heffingen zien stijgen met het maximale inflatiepercentage. Meer vraagt de gemeente niet van haar burgers. Financieel is Barendrecht meerjarig gezond.

Cees Schaap stelt dat hij als wethouder de buitenruimte net zo belangrijk acht als de binnenruimte. Daarom is er voor de groenvoorziening gewerkt aan de beeldkwaliteit en kan er nu overgegaan worden naar frequent onderhoud. 'Een wijk moet netter tonen. Dan is de beleving ook fijner. Wijkonderhoud is nooit af. Maar met deze aanpak is dat voor een bepaalde periode het geval tot deze weer voor onderhoud aan de buurt is', meent Schaap. Er ligt ook een taak om de hoeveelheid restafval terug te dringen. De komende jaren gaat in stappen van 175 kilo per inwoner naar 100 kilo om uiteindelijk op nul kilo restafval per inwoner uit te komen. De komende collegeperiode moet ook een nieuw afvalstation gerealiseerd worden.'Er zal door de bewoners meer thuis gescheiden moeten worden. Er ligt voor heel 2019 een communicatieplan klaar.' Collega-wethouder Arnoud Proos verduidelijkt dat voor wat betreft wonen in Barendrecht er 750 nieuwe woningen gebouwd zullen worden. 'De vraag is hoog.' Het aantal woningen vormt nogal een opgave. De beschikbare ruimte voor woningbouw is beperkt. De oostzijde van het NS station vormt een interessant gebied omdat daar ruimte vrij is en er ook snel begonnen zou kunnen worden. Daarvoor moet nog wel eerst Provinciale goedkeuring voor volgen. De Zuidpolder wenst het college niet te bouwen. De polder valt onder diverse subsidies en het gebied is aangewezen als compensatie groen voor de Tweede Maasvlakte. Wethouder Reshma Roopram meldt dat het aantal WMO aanvragen in drie jaar tijd is verdubbeld. Waren dat er in 2015 nog 608. Voor 2018 komt zij nu al op 1200. 'Dat doen we met minder budget en dat is en opgave. Zeker om deze financieel beheersbaar te houden.'

Meer berichten