Lokaal Fonds opgeheven

Lokaal Fonds opgeheven

Barendrecht -Het bestuur van het Lokaal fonds voor Barendrecht heeft na uitgebreide zelfreflectie besloten de stichting op te heffen. Het Lokaal fonds, opgericht in 2015, heeft de afgelopen jaren op diverse manieren samen Barendrecht mooier gemaakt. In totaal heeft het fonds zo'n 40 projecten gesteund, van cultureel tot zorg. Voorzitter Peter Jongenotter licht het besluit toe: "We hebben in ons bestaan mooie dingen gerealiseerd, we deden er werkelijk toe. Echter, de combinatie van steeds minder initiatief vanuit de burgers en een omvangrijk veld van charitatieve organisaties binnen Barendrecht maakt ons overbodig." Hij vervolgt: "We hebben altijd projecten gesteund die zonder onze hulp geen doorgang zouden kunnen vinden. Kleinere projecten weten steeds beter zelf de weg naar sponsoren te vinden, en voor grote projecten zijn wij niet vermogend genoeg." Hij besluit: "Het aantal projecten dat wij steunen weegt niet op tegen alle inspanningen die we moeten leveren om een zelfstandige stichting in leven te houden, dus vandaar de opheffing."

Alle lopende projecten worden afgerond, en er worden geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen. Het geld dat nog in kas is wordt verdeeld over een aantal doelen met een gelijksoortige doelstelling (ANBI).

Meer berichten