Foto: John Schaap (links) overhandigde het eerste exemplaar aan Simon Hoek. (Foto: PR)
Foto: John Schaap (links) overhandigde het eerste exemplaar aan Simon Hoek. (Foto: PR) (Foto: )

Nieuwe brochure over Dorpskerk

John Schaap heeft het eerste exemplaar van de brochure van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk aan SDimon Hoek overhandigd. De brochurew verhaalt over de geschiedenis van de kerk en over de restauraties van de afgelopen jaren. Ook is er aandacht voor de restauraties die in 2019 en daarna gepland zijn en geeft ook informatie over de mogelijkheid om het behoud van Barendrechts oudste huis te steunen. De brochure is gratis op te halen in de Dorpskerk. Digitaal is de brochure te vinden op www.dorpskerkbarendrecht.nl

Foto: John Schaap (links) overhandigde het eerste exemplaar aan Simon Hoek.

Meer berichten