Foto:

Hoe is Barendrechtse lucht

Ingezonden

Barendrecht - Is de lucht in Barendrecht schoon? Deze vraag stelde de fractie van GroenLinks tweemaal aan het college van B&W. Een jaar geleden antwoordde de wethouder dat we voldeden aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Onlangs stelde GroenLinks opnieuw de vraag, maar nu met de toevoeging of we voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uit het antwoord van de wethouder blijkt dat nergens in Barendrecht de norm voor kleine deeltjes fijnstof (PM 2,5) gehaald wordt. De overschrijding bedraagt 2 tot 23% verspreid over Barendrecht. Op 9 januari organiseert GroenLinks een bijeenkomst over dit onderwerp.

De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden nog niet als norm gehanteerd. Bij vergunningen wordt uitgegaan van de Europese normen die minder streng zijn. De advieswaarden van de WHO gaan ervan uit dat geen gezondheidsschade optreedt. Naast de kleinste deeltjes fijnstof wordt er ook gekeken naar grotere deeltjes, PM10, en roet.

Onderzoek in Barendrecht

Binnenkort wordt in Barendrecht gestart met een onderzoek om de luchtverontreiniging beter in kaart te brengen. Vijftien inwoners doen mee aan een onderzoek van een jaar van de DCMR en de gemeente Barendrecht om de luchtkwaliteit in hun eigen woonomgeving te meten. Op basis van de resultaten kunnen maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld het bevorderen van fietsgebruik, elektrisch rijden, aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer, het verlagen van de maximumsnelheid of het beperken van houtstook.

De fractie van GroenLinks organiseert op woensdag 9 januari om 20.00 uur een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis over schone lucht In Barendrecht.

Meer berichten