Week van Gebed 2019

Barendrecht - De jaarlijkse Week van Gebed van 20 – 27 januari wordt voor het negende jaar op rij interkerkelijk georganiseerd. Hart voor Barendrecht neemt hierin het initiatief. Wereldwijd wordt de Week van Gebed al sinds 1846 gehouden.

Het thema van de Week van Gebed is 'Recht voor ogen' en het scherpt je blik op recht en onrecht. De centrale Bijbeltekst komt uit Deuteronomium 16 vers 10 – 20. God laat hier rechters aanstellen om niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden dit jaar het materiaal voor. Een week samen bidden met christenen uit verschillende kerken om bruggen te bouwen, in bewogenheid naar niet-christenen en in liefde naar medechristenen. We nodigen een ieder hartelijk uit deel te nemen aan deze gebedsweek. Elke avond van 19.30 – 20.30 uur is er gelegenheid mee te bidden. De aanvang van de Week van Gebed wordt gehouden op zondag 20 januari in de Dorpskerk. Deze dienst wordt geleid door ds. Bert de Wit. Aanvang 10:00 uur. De afsluiting van de Week van Gebed wordt met een Sing-In gehouden in de Immanuëlkerk.

De overige gebedssamenkomsten in Barendrecht vinden plaats op: Avonden: Maandag 21 januari Maranathakerk, Dorpsstraat 178a; Dinsdag 22 januari WaterPortW4C, Pand Boerhavelaan 11; Woensdag 23 januari Carnisse Haven, Noordersingel 30; Donderdag 24 januari Immanuëlkerk, Klarinetweg 2; Vrijdag 25 januari Triomfatorkerk, Gebr. Meeldijk 150; Zaterdag 26 januari Sing-In Immanuëlkerk, Klarinetweg 2 Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl en www.hartvoorbarendrecht.nl

Meer berichten