Sommige obstakels leiden naar een blinde muur (Foto JvdS)
Sommige obstakels leiden naar een blinde muur (Foto JvdS) (Foto: )

Obstakels vragen de aandacht

Door Janos van der Spoel

BARENDRECHT - De meeste Barendrechters zullen zonder enige moeite een trottoiropgang of parkeerplaats kunnen gebruiken. Toch zijn er in de gemeente genoeg mensen waarvoor dergelijke zaken een groot obstakel kunnen vormen.

De fractie van Echt voor Barendrecht, EVB overhandigde vorig jaar haar rapport 'Toegankelijkheid mindervaliden en ouderen' aan het gemeentebestuur. Het rapport ontlokte de nodige vragen van de andere gemeenteraadsfracties. Op verzoek van de EVB werd het rapport vorige week behandeld in de oriënterende commissievergadering samenleving. Het rapport toont een inzicht in de meest alledaagse zaken die een groot obstakel kunnen vormen voor ouderen en/of mindervaliden. 'Via e-mail bereiken ons veel klachten en opmerkingen. De mindervalide parkeerplaats in de garage onder de Albert Heijn is vaak niet bruikbaar omdat de auto ernaast heel scheef geparkeerd staat; waardoor de passagier niet kan uitstappen', aldus het EVB-rapport. Naast de inventarisering van de problematiek noemt de EVB ook een aantal oplossingen.'Over het algemeen is een kritische blik naar de trottoirs en op- en afritten aan te bevelen. Houd rekening met het reguliere onderhoud en pak knelpunten zoveel mogelijk aan. Roep Barendrechters op om rekening te houden met mindervalide gebruikers. De lijnen in onze gemeente voor visueel gehandicapten staan soms vol met fietsen en andere zaken. Dit zijn echte struikelblokken voor de gebruikers. Houd de lijnen vrij', bepleit de EVB.

De gemeente heeft inmiddels een uitgebreide reactie op de knelpunten en aanbevelingen in het rapport gegeven. Zo schrijft de gemeente onder meer, 'winkels zijn verplicht rolstoelvriendelijk te zijn. Lang niet alle winkels in Carnisse Veste voldoen aan die verplichting. Naar aanleiding van uw rapport hebben we de beheerder van Carnisse Veste hierop gewezen. De ondernemers zijn aangeschreven. Hen is verzocht rekening te houden met de breedte van de paden (die worden gebruikt door mindervaliden).' In de oriënterende commissievergadering werd met alle fracties en de verantwoordelijk wethouder Cees Schaap van gedachten gewisseld.

Vragen werden beantwoord. Een figuurlijk obstakel bleek het gebruik van de juiste meldApp te zijn. Landelijk bestaat er de Buiten Beter App maar er is ook de lokale Barendrecht App. 'Bewoners die zaken willen melden (op het gebied van obstakels voor ouderen en mindervaliden) moeten hiervoor het de Barendrecht app gebruiken. Dat moeten we ook goed in de communicatie meenemen', aldus wethouder Schaap. Via de Buiten Beter App komen de meldingen in Barendrecht niet op de juiste plaats terecht. Samenvattend kon worden gesteld dat het een en ander over drie maanden zal worden geëvalueerd.

Meer berichten