Foto:

Muzikaal Café aan de Haven in Het Kruispunt

Barendrecht - Shantykoor Rotterdam onder leiding van dirigent Jan J. van der Sluijs en MeezingKoor Barendrecht onder leiding van dirigente Laura van der Voort presenteert op zondag 14 april 2019 vanaf 14:00 uur in Het Kruispunt Muzikaal Café aan de Haven, een samenwerking van beide koren

Meezingen

Er kan naar hartenlust worden mee gezongen met het Meezingkoor.

Onder begeleiding van een combo, waarbij de refreinen worden geprojecteerd op een scherm achter het koor.

Door het Shantykoor Rotterdam wordt u meegenomen in een havenkroeg, waar de manschappen, net terug van hun zeereis, hun vertier zoeken door hun liederen te zingen met begeleiding van de tonen van een aantal accordeons, gitaar en een banjo. Dit alles aan elkaar gepraat door de kroegbaas. Een middag die je niet mag missen, waar je wordt getrakteerd op een drankje in de pauze en na afloop op een cd van het Shantykoor Rotterdam.

Kaartverkoop

Toegangskaarten ad € 15,-- p.p. zijn te koop op donderdagavond van 18:30 – 19:15 aan Het Trefpunt, Dr. Kuyperstraat 4, 2991 GB Barendrecht, bij koorleden of aan het Theater, of te bestellen door overmaking van € 15,-- per kaartje op reknr. NL90INGB0006879774 tnv Shantykoor-Rotterdam onder vermelding van Kaartje SKR naam en adres.

Meer berichten