Wethouder Reshma Roopram (midden) overhandigde het onderzoeksrapport omtrent parkeren (Foto: PR)
Wethouder Reshma Roopram (midden) overhandigde het onderzoeksrapport omtrent parkeren (Foto: PR) (Foto: )

Parkeeronderzoek Oude Dorpskern gepresenteerd

Barendrecht - Donderdagmiddag 14 februari ontvingen de voorzitters van de "Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht" en van de "Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht" uit handen van wethouder Reshma Roopram de rapportage over het parkeeronderzoek dat in het kader van het autovrij maken van het Doormanplein het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Beide verenigingen hebben uitgesproken gezamenlijk op te trekken om dit rapport zorgvuldig te onderzoeken, met hun achterban te bespreken en verdiepingsvragen te stellen aan het adviesbureau om uiteindelijk de resultaten te presenteren in een informatieavond in april van dit jaar.. Beide verenigingen stellen met nadruk dat de oplossing van de parkeerdruk slechts één van de elementen is om te komen tot een beleving rond de Barendrechtse dorpskern die het karakter van het dorp optimaal tot uitdrukking gaat brengen voor alle doelgroepen: bewoners, ondernemers en bezoekers. Op de foto: Wethouder Reshma Roopram, geflankeerd door de voorzitters van beide verenigingen. Links Peter Jongenotter (vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht) en rechts Partrick Breek (Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht). daarnaast Andy van Rossem en Arjen van Breugel van de gemeente Barendrecht.

Meer berichten