Leven na de doop

Barendrecht - In het kader van het jaarthema 'Te water!' worden in de veertig dagen voor Pasen in wijkgemeente Carnisse Haven (Noordersingel 30) drie avonden georganiseerd rond het thema: 'Leven na de doop'. Ouders, verzorgers, grootouders, andere opvoeders en overige belangstellenden worden uitgenodigd in gesprek te gaan over geloofsopvoeding. De bijeenkomsten op 13, 27 maart en 10 april, beginnen om 20.00 uur.

Belofte

Ouders die hun kinderen laten dopen, beloven dat zij hun kinderen zullen voorgaan op de weg achter Jezus Christus aan. In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig om deze belofte waar te maken. Hoe moet je kinderen voorgaan als je zelf met vallen en opstaan je weg in probeert te vinden? 'Leven na de doop' betekent dat je levenslang te kampen hebt met alledaagse problemen, praktische vragen en verschillen van mening.

Eigen vragen

Elke leeftijd brengt zijn eigen vragen en problemen met zich mee. Op de avonden worden de vragen bekeken vanuit het perspectief van ouder(s), grootouder(s) en kerkleden. Iedereen die belangstelling heeft kan deelnemen (ook wie geen kinderen heeft).

Paplepel ingegoten

De eerste avond is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar en heeft als thema 'Met de paplepel ingegoten …..'.Geloofsoverdracht in deze leeftijd vindt vooral plaats via rituelen en gewoonten: 'Het gaat meer om wat je doet dan om wat je zegt'.

Wat geloof je

Woensdag 27 maart staat de leeftijd van 8 t/m 12 jaar centraal met als thema: 'Wát geloof je nu eigenlijk?' en de laatste avond komen de tieners van 12 t/m 18 jaar aan bod. Die avond is het thema: 'Ik geloof het wel!'.

Aanmelden gewenst

De cursus wordt geleid door dominee Bert de Wit en kerkelijk werker Anne-Mieke van Oost-Reiber. Het is niet noodzakelijk om alle drie de avonden bij te wonen, maar dit mag wel. Toegang is gratis, aanmelding wel wenselijk. Dit kan via predikant@carnissehaven.nl. U kunt hier ook voor meer informatie terecht.

Meer berichten