Contactmiddag PCOB

PCOB bijeenkomst

Barendrecht - Op de contactmiddag van de PCOB Barendrecht/Heerjansdam op 12 maart komt Eric Heerlien van het Leger des Heils ons vertellen over het werk van het Leger des Heils. Samen met zijn vrouw is hij verantwoordelijk voor de korpsen (kerkelijke gemeentes) in Rotterdam Zuid en Gouda.

Hij zal ons informeren over het ontstaan van het Leger en de ontwikkelingen tot nu toe. En we hebben allemaal wel eens van het Leger des Heils gehoord en wat zij doen voor o.a. de maatschappij, maar u bent van harte uitgenodigd om deze middag eens vanuit het hart van de organisatie te horen wat er allemaal speelt en vanuit welke gedachte men dit werk doet.

Wij kunnen wellicht nog veel van hen leren. U bent welkom in "De Ontmoeting", Dorpsstraat 146 in Barendrecht. (naast de Dorpskerk)

De zaal is open vanaf 13.30 uur. De middag begint om 14.00 uur en duurt maximaal tot 16.30 uur. Ook als u (nog) geen lid bent, bent u van harte welkom. Iedereen betaalt € 1,50 voor deze middag en dat is voor de huur van het gebouw, de koffie en de onkosten voor de spreker. Gelukkig krijgen we ook subsidie van de gemeente anders zou dit niet mogelijk zijn.

Meer berichten