Nieuwe directeur-bestuurder KijkopWelzijn

Foto:

ALBRANDSWAARD / BARENDRECHT - De raden van toezicht van Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) en Stichting KijkopWelzijn hebben Tonia Ruybroek (37) benoemd als nieuwe directeur-bestuurder. Zij start op 1 mei as.

Tonia Ruybroek is op dit moment directeur van Stichting Welzijn Alblasserdam en werkzaam als programmamanager bij Drechtsteden. Ook is zij per 14 maart aanstaande voor twee dagen per maand bestuurslid van Sociaal Werk Nederland (SWN), de brancheorganisatie van het welzijnswerk. Ruybroek (37) heeft ervaring als ambtenaar in het sociaal domein en als leidinggevende in het sociaal werk. Per 1 mei 2019 legt Ruybroek haar functie als directeur van Stichting Welzijn Alblasserdam neer. Voor Drechtsteden maakt zij een opdracht tot 1 september 2019 af. Tonia is in haar vrije tijd voorzitter van zwem- en waterpolovereniging Poseidon 56 in Ridderkerk. In deze gemeente woont zij ook.

Sinds 1 januari 2016 hebben SWA en KijkopWelzijn een gemeenschappelijke directeur-bestuurder en bestaan de raden van toezicht uit dezelfde leden. Ook enkele stafmedewerkers verdelen hun uren over beide organisaties, om zo in beide, relatief kleine, organisaties de benodigde expertise beschikbaar te hebben. De leden van de raden van toezicht en betrokken medewerkers van de benoemingsadviescommissie zijn blij met de komst van Tonia Ruybroek. Voorzitter Peter van Vugt: "Tonia straalt een enorme energie uit en heeft, naast haar uitgebreide ervaring met het sociaal werk en gemeenten, ook de benodigde aandacht voor menselijke relaties."

SWA en KijkopWelzijn zijn in de zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder bijgestaan door wervingsbureau Bosman & Vos (Rijswijk). In het proces zijn zowel de ambtelijke organisaties als de wethouders geconsulteerd over het gewenste profiel van de nieuwe directeur-bestuurder. Kort na indiensttreding van Tonia Ruybroek zullen afspraken gemaakt worden over kennismaking met de colleges en gemeenteraden van Albrandswaard en Barendrecht, evenals met de ambtelijke organisatie, samenwerkingspartners, (betaalde en vrijwillige) medewerkers en inwoners van beide gemeenten.

Op 1 juni 2018 nam Jacqueline Vonk na ruim 6 jaar afscheid als directeur-bestuurder van SWA en KijkopWelzijn. Sindsdien wordt SWA aangestuurd door Tjeerd van Rossen en KijkopWelzijn door Irma Heuft. Beiden doen dit op interim-basis tot halverwege mei voor een zorgvuldige overdracht.

Meer informatie over de organisaties is te vinden op www.welzijnalbrandswaard.nl en www.kijkopwelzijn.nl

Meer berichten