Mick gaf zijn medeleerlingen uitleg over zijn bestuurstaak bij Waterschap Hollandse Delta (Foto: PR)
Mick gaf zijn medeleerlingen uitleg over zijn bestuurstaak bij Waterschap Hollandse Delta (Foto: PR)

Mick geeft 4vwo Calvijn verkiezingsgastles

Barendrecht - Afgelopen donderdag verzorgde Mick de Kruijff, leerling uit 4vwo van Calvijn Groene Hart, een gastles voor heel 4vwo, aangezien hij ook enthousiast jeugdbestuurder is bij Waterschap Hollandse Delta. Deze gastles paste perfect bij het ckv-project 'Carnisselande en het elastisch perspectief', waarbij de vierdeklassers leren hoe je een wijk klimaatbestendig kan maken.

Mick vertelt over zijn bestuurstaak: 'Samen met Judith Meurs ben ik jeugdbestuurder bij het Waterschap Hollandse Delta. Onze taken zijn samen te vatten in twee punten: de jeugd vertegenwoordigen bij het waterschap en het waterschap vertegenwoordigen bij de jeugd.' Dit laatste doet hij met veel enthousiasme door de leerlingen uit 4vwo uit te leggen hoe keuzes van verschillende partijen gevolgen hebben voor het beheer van het waterschap en als spelleider op te treden bij een heuse democratiegame, die inzichten geeft in de gevolgen van de keuzes die op bestuurlijk niveau worden genomen.

Bij het spel krijgen de leerlingen de kans te stemmen op een partij die naar hun mening de belangen van het waterschap het beste behartigt. Daarna krijgen ze een aantal vraagstukken die ze als coalitie van het waterschap moeten beantwoorden. Een voorbeeld van zo'n vraagstuk is of ze in een dichtbevolkte omgeving de inwoners willen oproepen tot het minder betegelen van hun tuin om zo het water bij hevige regenval beter te kunnen afvoeren.De deelnemers moesten bij het maken van keuzes ook rekening houden met de belangen van de coalitie en de financiën van het waterschap. Het resultaat van hun beslissingen werd vertaald naar een percentage en was te zien op een kaart.

Na afloop van het spel reflecteerden de Calvijnleerlingen: 'Best lastig waar je allemaal rekening mee moet houden' en 'Soms zijn de gevolgen van je keuze niet direct zichtbaar, maar wel op langere termijn of 'Nu begrijp ik ook waarom het zo belangrijk is te gaan kiezen woensdag 20 maart.' Kortom: de les van Mick was zeer geslaagd en het belang van het waterschap is nu ook echt iedereen duidelijk.


 

Meer berichten