SGP pleit voor realistisch klimaatbeleid

Barendrecht - Vrijdagavond 4 april hield SGP Barendrecht een thema-avond over duurzaamheid. Naast de Barendrechtse wethouders Proos (Wonen en Economische Zaken) en De Jonge (Duurzaamheid) was ook SGP tweede kamerlid Chris Stoffer (Duurzaamheid) aanwezig.

Alle sprekers hielden een inleiding vanuit hun eigen referentie. GroenLinks wethouder De Jonge gaf vanuit haar werkzaamheden voor Barendrecht aan wat er in het verleden gebeurd is in Barendrecht en aan welke plannen er gewerkt wordt. Vanuit de klimaatwet moet Barendrecht een reductie van o.a. CO2 uitstoot realiseren. Omdat veel woningen in Barendrecht al een A of een B energie label hebben is dit extra lastig. Wethouder Proos sloot hierop aan. Hij ziet juist vanuit het bedrijfsleven hier kansen. Op het veilingterrein zijn op veel daken van loodsen al zonnepanelen gelegd. Ook valt te denken aan het exploiteren van snelladers voor elektrische auto's bij tankstations, winkels, sportscholen, en dergelijke. Ook voor technische bedrijven in Barendrecht zijn er veel innovatie mogelijkheden. En dus economische kansen om te verdienen aan de klimaatmaatregelen.

Tweede Kamerlid Chris Stoffer begon zijn pleidooi door te stellen dat de SGP werk wil maken van de klimaat en milieu uitdagingen. Dit vanuit de Bijbelse opdracht om goed voor de aarde en de schepping te zorgen. Hij positioneerde de SGP in het midden. Niet in de linker flank van klimaatdrammers (Partij voor de Dieren en GroenLinks) en ook niet in de rechterflank van klimaat ontkenners (Forum voor Democratie en PVV). Wel heeft Chris Stoffer grote bezwaren tegen het in de wet verankeren van doelen als het gaat om reductie van broeikasgassen. De SGP wil niet dat er in de wet vastgelegd wordt dat er in 2030 een x percentage minder CO2 uitgestort moet worden. De SGP draait dit liever om door zich af te vragen welke maatregelen we met technologie kunnen realiseren. Hierbij moet dan steeds de afweging gemaakt worden wat de baten en wat de kosten hiervan zijn. Dat er iets moet gebeuren is helder. In Groningen zijn serieuze problemen door de gaswinning en we willen ook niet afhankelijk zijn van Russisch gas of olie uit het Midden-Oosten. Door slimme technologie te ontwikkelen bied de klimaat- en milieu uitdaging juist economische kansen. Bedrijven en universiteiten moeten wat de SGP betreft alle ruimte krijgen om innovatieve oplossingen te bedenken die we vervolgens weer kunnen verkopen; nationaal en internationaal. De SGP staat aldus Stoffer voor een realistisch klimaat beleid waarin we ons niet gek moeten laten maken, maar juist onze kansen moeten grijpen.

Meer berichten