Kruisweg in St. Augustinuskerk

Barendrecht - In de gehele Rooms Katholieke Kerk wordt op de middag van Goede Vrijdag in de kerkgebouwen om drie uur de Kruisweg gebeden. Het tijdstip van vieren is drie uur ( het Bijbelse negende uur) en elk van de veertien staties is bedoeld om korte tijd bij een bepaald gebeuren op de lijdensweg van Christus "stil te staan". De werkgroep Oecumene wil u dit jaar hartelijk uitnodigen de Kruisweg mee te bidden en te vieren. Ook deze dienst moge een middel zijn elkaars traditie op liturgisch gebied beter te leren kennen en waarderen. Van harte welkom dus!

Meer berichten