Impuls voor cultuureducatie in Barendrecht

Barendrecht - De gemeente Barendrecht en het Rijk maken het met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit mogelijk dat tot en met het jaar 2020 vol ingezet kan worden op cultuureducatie in Barendrecht. De eerste stappen hiervoor zijn gezet. De samenwerkende partners cultuureducatie (CEB) en KCR lanceerden op woensdagmiddag 27 maart samen met Wethouder Tanja de Jonge de vernieuwde website www.cultuureducatiebarendrecht.nl waarop culturele aanbieders zich presenteren aan de Barendrechtse basisscholen. Wethouder Tanja de Jonge benadrukte het belang van cultuureducatie voor kinderen, Marcelle Hilgers van IDKR8 toonde een filmfragment waarin de schrijver Abdelkader Benali terugblikt op de impact van een kinderboek dat hij in zijn jeugd las en de aanwezigen in de zaal kregen een tekenopdracht waarna vervolgens werd besproken wat dat veroorzaakte: 'speels, eng, het mislukt, plezier'; een kleine greep uit de reacties. De middag vervolgde met workshops van CultuurLocaal, Jeugdtheater Hofplein, Theater het Kruispunt, Bibliotheek AanZet en KunstCreatief Barendrecht. Het was een middag waarin ontmoeting en uitwisseling centraal stond. Want om zoveel mogelijk Barendrechtse kinderen met cultuuronderwijs in aanraking te laten komen vraagt om samenwerking tussen leerkrachten, directies en cultuurcoördinatoren met de culturele instellingen van Barendrecht. De komende tijd staat er nog meer op de agenda. Om de samenwerking tussen scholen en cultuuraanbieders mede inhoud en vorm te geven start nog dit voorjaar de creativiteitscursus 'Grondstof', van IDKR8, waaraan de culturele aanbieders deelnemen en waarin tijdens twee bijeenkomsten scholen uitgenodigd worden om aan te sluiten. Zij kunnen samen met een culturele partner een (ontwikkel)vraag met betrekking tot cultuuronderwijs op hun school uitwerken. Hiermee wordt vanuit een gemeenschappelijk kader de samenwerking gestart. Scholen worden daarnaast van harte uitgenodigd om plannen te maken voor het nieuwe schooljaar. KCR kan scholen ondersteunen met bijvoorbeeld het maken van een leerplan, visieontwikkeling of een inspiratiebijeenkomst. De extra stimuleringsregeling de Cultuurproef, biedt aan scholen de mogelijkheid om ontwikkelvragen op het gebied van cultuureducatie financieel te ondersteunen. Meer informatie is te vinden op www.cultuureducatiebarendrecht.nl

Meer berichten