Foto:

Uitbreiding woonwagenterrein Zuidpolder

Door Janos van der Spoel.

BARENDRECHT - De Barendrechtse gemeenteraad behandelde vorige week het voorstel rondom de uitbreiding van het woonwagencentrum met zes staplekken.

Het voorstel heeft van 20 december 2018 tot en met 1 februari 2019 ter inzage gelegen en de gemeente heeft ook een aantal overlegpartners geconsulteerd. Waaronder de Provincie Zuid Holland, Waterschap Hollandse Delta, de Veiligheidsregio en de Politie. Tevens is er een anonieme zienswijze ingediend. Welke betrekking hadden op aspecten zoals de bodem. Deze reactie vormde geen aanleiding tot wijziging van het voorstel. De fractie van de SGP/ChristenUnie had eerder in de commissie ruimte nog enkele vragen gesteld die verantwoordelijk wethouder Peter Luijendijk schriftelijk voor de raadsvergadering beantwoordde. Zo had de SGP/ChristenUnie de ruimtelijke kaders aangehaald. Wethouder Luijendijk, 'de twee te bouwen woningen geven een bepaalde diepte de polder in; gezien vanaf de Ziedewijdsekade. Zouden alle woningen voor de ruimteregeling ter plekke teruggebouwd worden; dan zou je een strook zeer diep de polder in bouwen. Dat is niet wenselijk. Ook is er sowieso de wens zo min mogelijk te bouwen in de Zuidpolder.' Verder haalt de wethouder aan dat er in principe in de Zuidpolder niet wordt bijgebouwd tenzij er sprake is van een lokale ruimte voor ruimteregeling of de gemeente geen andere keuze heeft. Ook verduidelijkt hij dat er geen reëel andere keuze is. De gemeente moet haar medewerking verlenen aan deze beperkte uitbreiding. 'Een uitbreiding met impact op de naburige woningen. Er mag geen sprake zijn van afbouwbeleid van bestaande woonwagencentra. Oftewel bouwen voor de bevolking is ook bouwen voor woonwagens', aldus de wethouder. Een uitspraak die vorig jaar april door het college van de rechten van de mens is vastgesteld. Voor de impact en de beeldvorming van de uitbreiding kan worden aangegeven dat het uitgebreide woonwagencentrum straks zal reiken tot de andere twee te bouwen woningen bij de Ziedewijdsekade 70 (waar de kassencomplexen verdwenen zijn). Ook de inpassing van groen is vergelijkbaar. In de raadsvergadering had Leendert Mijnders van de SGP/ChristenUnie nog een aanvullende vraag aan de wethouder. 'Is dit dan ook de laatste uitbreiding die mogelijk is? En kunt u ons verzekeren dat er een voldoende hoge groenrand komt? Die het zicht vanuit de polder weg neemt op de nieuw te bouwen woningen?' Wethouder Luijendijk. 'Ik zou zeggen daar hebben we de grens bereikt; zoals ik er nu naar kijk. Ik kan niet in de toekomst kijken maar voorlopig zou ik zeggen de grens is wel bereikt. Ten aanzien van het groen. We gaan een wal met bossages realiseren. Heb je volgens mij een prima inpassing.' De raad ging unaniem akkoord met het raadsvoorstel.

Meer berichten