Foto:

Vertraging komst buurtbussen

Janos van der Spoel

en wensen voor huidig openbaar vervoer

BARENDRECHT - De RET heeft het ontwerpvervoerplan RET 2020 gepresenteerd en de commissie ruimte boog zich daar vorige week over. Het college formuleerde een aantal inhoudelijke reacties aan de commissie en de vervoerder.

Wethouder Peter Luijendijk liet de commissie weten dat de gemeente meer ruimte geboden heeft gekregen om input aan te leveren voor het nieuwe vervoerplan. 'Deze ruimte is benut om de uitkomsten van de bewonersbijeenkomst van 31 januari 2018 mee te geven aan de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en de RET. Aangezien in het vervoerplan RET 2020 geen aandacht wordt besteed aan de aangeleverde input; herhalen wij deze alsnog in onze conceptreactie. Met de brief aan de MRDH zorgen wij dat de belangen van de gemeente Barendrecht ingebracht worden in het vervoerplan 2020', benadrukt wethouder Luijendijk.

In haar conceptreactie (de commissie ruimte kon daar nog desgewenst aanpassingen voor aandragen) aan de MRDH en RET geeft de gemeente haar wensen aan met betrekking tot verbindingen die betrekking hebben op het grondgebied van Barendrecht. De woonwijken, industriegebieden en het NS station. Het vervoerplan 2020 gaat uit van een wijziging van de frequentie van tramlijn 25 (Barendrecht – Rotterdam Schiebroek). In de ochtend en de middagspits vertrekt er nu iedere 7.5 minuut een tram. De frequentie gaat nu naar elke 7 minuten een tram. Hetgeen inhoudt negen spitstrams per uur. 'Hogere frequenties dragen bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. Daarom zijn wij blij met deze verhoging van de frequentie', aldus burgemeester Jan van Belzen in de reactie. Daarin valt verder te lezen dat buslijnen 183 en 283 (spitslijn) 's avonds na 20 uur en op zondag niet operationeel zijn. De gemeente Barendrecht pleit er juist voor om de dienstregeling van lijn 183 uit te breiden. 'Veel wijken van Barendrecht Carnisselande zijn niet per bus verbonden met station Barendrecht. Dit kan een drempel vormen voor het gebruik van het openbaar vervoer op grotere afstanden. Door buslijn 183 via het station Barendrecht te laten rijden krijgen diverse wijken van onze gemeente een directe verbinding met het treinstation. Wij verzoeken u deze aanvulling op lijn 183 mee te nemen in het vervoerplan 2020.' De gemeente Barendrecht maakt ook haar wens ten aanzien van de ontsluiting van Nieuw Reijerwaard kenbaar. De ontwikkeling moet de komende jaren van het bedrijventerrein steeds meer vorm krijgen. 'De bereikbaarheid per openbaar vervoer is daarbij een aandachtspunt. Wij staan positief tegenover de verlenging van lijn 187 naar Nieuw Reijerwaard. Hiermee wordt een alternatief geboden voor het gebruik van de auto richting het bedrijventerrein.' Tot besluit haalt burgemeester Van Belzen ook de milieuaspecten aan in de reactie aan de MRDH. Barendrecht staat positief tegenover de plannen van de RET om de komende jaren het dieselmaterieel te vervangen door schonere busexemplaren. Op kortere stadslijnen wordt gekozen voor elektrische bussen; gezien de (nog) beperkte actieradius van de elektrische bussen. Barendrecht wil weten op welke termijn de RET in Barendrecht elektrische of dieselhybride bussen gaat inzetten. 'Wij willen de RET verzoeken om op korte termijn schone bussen in te zetten op lijn 84. De inzet op deze lijn is niet alleen wenselijk vanuit het oogpunt van CO2-uitstoot; maar ook vanuit lokaal oogpunt. Op delen van de busroute staan woningen dicht langs de rijbaan.'

Vorige maand informeerde wethouder Luijendijk de gemeenteraad al over de stand van zaken rondom de buurtbus in Barendrecht. De EVB stelde eerder vragen over de nieuwe buurtbuslijn 603. 'De dienstregeling van buurtbus 603 is tot op heden nog niet opgestart omdat de RET geen geschikte voertuigen beschikbaar heeft', verduidelijkte Luijendijk. De nieuwe bussen die de RET al negen maanden klaar heeft staan worden definitief niet op kenteken gezet omdat er geen goedkeuring van de Duitse RDW komt. 'De bussen worden teruggenomen door Mercedes. De RET heeft een nieuw gecertificeerd Sprintermodel besteld bij Mercedes.' Omdat de levering nog even op zich laat wachten heeft het college op een tijdelijke oplossing aangedrongen voor de buurtbus. 'De RET gaat wederom zoeken naar mogelijkheden om tijdelijke bussen in te zetten voor buurtbus 603. Ook is verzocht om de huidige bussen voor lijn 601 en 602 te vervangen door betere tijdelijke bussen tot het vierde kwartaal 2019. De RET heeft toegezegd zo snel mogelijk met een voorstel te komen voor deze tijdelijke invulling.'

Meer berichten