I de VRedepolder zal op open plekken herplant worden.
I de VRedepolder zal op open plekken herplant worden. (Foto: )

Boswerkzaamheden in de Vredepolder

Barendrecht - Vanaf medio juli voert Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit in de Vredepolder. Essen die ziek zijn als gevolg van de essentaksterfte worden verwijderd en ook worden op plekken bomen weggehaald om andere bomen ruimte te geven. De werkzaamheden kunnen plaatselijk overlast veroorzaken omdat fiets- of wandelpaden tijdelijk worden afgesloten.

Op donderdag 13 juni geeft de boswachter een toelichting op de werkzaamheden in de Vredepolder. De excursie duurt van 17:00 tot 18:00 en start op de parkeerplaats van de Thermen. U kunt zich hiervoor aanmelden via: m.vanderhoek@staatsbosbeheer.nl.

Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat aangetaste bomen gevaarlijke situaties veroorzaken. Daarnaast worden bomen weg gehaald om ruimte en licht te maken zodat andere bomen zich verder kunnen ontwikkelen. In totaal nemen de werkzaamheden ongeveer 6 weken in beslag. Paden die worden beschadigd, worden zo snel mogelijk hersteld.

Schimmelziekte

De es gaat in Nederland massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland. De zieke essen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom haalt Staatsbosbeheer, in opdracht van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, de zieke essen weg om de risico's te beperken en zo te zorgen voor een veilig gebied voor bezoekers.

Zorgvuldig bosbeheer

Naast het weghalen van zieke bomen wordt er ook gedund in het bos. Selectief worden er op locaties bomen weggehaald die te dicht op elkaar staan. Zo krijgen de blijvende bomen meer ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Bomen die weggaan zijn gemarkeerd met een oranje stip. Bomen die blijven staan, omdat ze een bijzondere waarde hebben voor dieren en planten, hebben een blauwe stip. We volgen hierbij de gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Herplant

Daar waar als gevolg van de werkzaamheden open plekken ontstaan, plant Staatsbosbeheer in het najaar van 2019 nieuwe bomen. Daarbij gebruiken we verschillende soorten inheemse loofbomen en struiksoorten. We werken toe naar gemengde bossen met een gevarieerde structuur, om daarmee de biodiversiteit te vergroten en de kans op ziektes te verkleinen.

Meer informatie

Meer informatie over bosbeheer is te vinden op de website van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout.

Meer berichten