Bij Home Start BAR worden jonge gezinnen ondersteund (Foto: PR)
Bij Home Start BAR worden jonge gezinnen ondersteund (Foto: PR) (Foto: )

Boeiend vrijwilligerswerk Home-Start BAR

Barendrecht - Home-Start BAR komt graag in contact met enthousiaste mensen die het leuk vinden om een jong gezin tijdelijk te steunen op basis van gelijkwaardigheid. Home-Startvrijwilligers bezoeken het gezin meestal wekelijks. Het gaat om gezinnen die het even wat lastiger hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: weinig steun vanuit familie, gezondheidsproblemen of onbekendheid met de omgeving. De gezinnen wonen in Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk. Home-Start is een erkende methodiek en biedt professionele ondersteuning aan de vrijwilligers door de eigen coördinator. Voorbeelden van die ondersteuning zijn o.a.: de voorbereidende cursus en ontmoetingen met andere vrijwilligers. Home-Start vraagt van de vrijwilligers dat zij opvoedingservaring hebben, flexibel kunnen denken en bereid zijn om zich voor een langere periode voor een Home-Startgezin in te zetten. Vanzelfsprekend zorgt de uitvoerder CJG Rijnmond voor een onkostenvergoeding. Interesse? Leg dan vrijblijvend contact met de coördinator van Home-Start BAR: Jeanette Dekker Mail: j.dekker@cjgrijnmond.nl of bel: 06-35124547. Zie ook: www.home-start.nl.

Meer berichten