Insectenhotel op het dak van het stationsdak in Barendrecht. (Foto: Arie Kooiman)
Insectenhotel op het dak van het stationsdak in Barendrecht. (Foto: Arie Kooiman) (Foto: )

Groen Links: Natuur dichtbij in Barendrecht

Barendrecht - Woensdagavond 18 september organiseert de fractie van GroenLinks Barendrecht een themabijeenkomst over natuurinclusief wonen en bouwen. Aanvang 20.00 uur in de Wouwzaal van het Gmeentehuis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Natuur beperkt zich niet tot natuurgebieden. Ook in woongebieden komt natuur voor. Sterker nog sommige soorten zijn voor hun nest- verblijfplaats afhankelijk van huizen en gebouwen. Natuur in straten brengt natuur dichter bij mensen. De vraag is wat inwoners, bouwers en de gemeente kunnen doen om de kansen voor vogels vleermuizen en insecten te versterken. Te denken valt aan maatregelen bij het bouwen en verbouwen van huizen, maar ook de inrichting van de tuin is belangrijk. Een drietal sprekers zullen vanuit hun optiek vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Meer berichten