Foto: Artist-freed

Negen jaar Plaatjes en Praatjes

Janos van der Spoel.

genieten in de Baerne

BARENDRECHT - Elke donderdagmorgen valt er in de voormalige gymzaal van De Baerne voor een groep ouderen enorm veel te genieten van klassieke muziek. Ron Reyngoud en zijn vrouw Fia nemen geïnteresseerden anderhalf uur mee door een wereld vol verschillende geselecteerde muziekstukken. In de muziekkring Plaatjes en Praatjes geeft Ron voor elk gekozen nummer diverse achtergronden weer.

Jenny Stoop attendeerde de redactie op het plezier dat de aanwezigen en het echtpaar Reyngoud elke week beleven aan de bijeenkomsten. 'Ongeveer vijftig aanwezigen luisteren met veel aandacht. Daarvoor bespreekt Reyngoud een stuk klassieke muziek en de componist. Dit doet hij al negen jaar.

Oude postkantoor

Eerst in het oude postkantoor en nu in De Baerne', aldus Jenny. Zij noemt het mooi dat hij dit voor de (oudere) mensen doet. In de pauze tussen de muziekstukken schenkt Fia Reyngoud koffie en thee aan de aanwezigen. Jenny: 'Ron moet thuis wel een paar duizend cd's hebben. Hij verloot altijd een plaat of cd van de nummers die hij afgespeeld heeft. Die verloting gaat door middel van een dobbelsteen of als er veel belangstellenden zijn middels een naam op een papiertje dat dan gehutseld met andere papiertjes getrokken kan worden.'

Ontstaan muziekkring

In de pauze vertellen Ron en Fia Reyngoud over het ontstaan van de muziekkring en het plezier dat zij er aan beleven. Het Heerjansdamse echtpaar woonde een aantal jaar geleden in de eigen woonplaats een muziekclub bij. De muziek daar werd hen op een bepaald moment te modern. Ron presenteerde tijdens deze muziekclub al eens en dat beviel hem goed. Zijn vrouw moedigde hem aan om het presenteren en zijn liefde voor zijn muzikale hobby verder op te pakken. Het oog viel daarbij op het Barendrechtse postkantoor als locatie voor dit eigen initiatief. Fia, 'dat is nu negen jaar geleden. In het oude postkantoor werden toen allerlei clubjes opgericht. We zijn begonnen met een vijftal bezoekers. Toen dat onderkomen verdween moesten we op zoek naar een andere locatie. Uiteindelijk konden we hier in De Baerne een zaal huren.'

Vrijblijvend

Het bezoeken van de muziekkring is geheel vrijblijvend. Er wordt niet gewerkt met inschrijvingen. Wanneer een bezoeker komt, betaalt deze de bijdrage voor die ochtend. Vaak heeft het echtpaar een vaste kern van drieëndertig belangstellenden. Zij brengen soms andere geïnteresseerden mee. Om tien uur wordt gestart met het programma en dan moet iedereen binnen zijn die wil genieten van het muzikale werk van die ochtend. Een late binnenkomst zou de luisterervaring kunnen verstoren.

Verzoekjes

'De bezoekers komen vaak met verzoekjes van componisten of muziekstukken. Mijn man past het dan in, in een van de komende muziekochtenden. Er wordt gewerkt per thema.' Vandaag heeft Ron het eerste werk van jeugdige componisten geselecteerd. Het jeugdwerk. Maar ook van andere thema's zoals vrouwelijke componisten laat hij graag stukken horen. Dat wordt erg gewaardeerd door de bezoekers.

Voldoening

Wat geeft Ron Reyngoud na negen jaar nog altijd zoveel voldoening? 'Ik ben liefhebber van muziek, draag graag kennis uit. Door de ervaringen in ons eigen dorp, Heerjansdam, dachten wij dit kunnen wij ook maar dan uitsluitend met klassieke muziek. Ik weet dat we vooral oudere mensen, die veelal alleen zijn, hiermee een ontzettend plezier doen. Het bestaat hier voor de helft uit muziek en voor de andere helft uit sociaal samenzijn.'

Waardering

Daar is veel waardering voor. De bezoekers helpen elkaar allemaal en er ontstaan heel leuke vriendschappen door de bezoeken aan Praatjes en Plaatjes. Ron Reyngoud doet de organisatie nu bijna een decennium. Gaat hij nog tien jaar door? 'In oktober is het dus al negen jaar. Wat mij betreft ga ik door tot dat ik echt niet meer kan. Het is ook heel gezellig om dit samen met mijn vrouw te doen.'

Geen verplichting

Zelf benieuwd geworden om een donderdagochtend (10 -11:30 uur) bij te wonen? De kosten voor een ochtend Plaatjes en Praatjes kost drie euro per bezoek. Inschrijven is niet nodig en er is geen verplichting tot het wekelijks bijwonen van de muziekkring.

Meer berichten