Kopij voor aankomende week van Hart voor Barendrecht

  Cultuur


Beste redactie,


In de bijlage staat kopij voor aankomende week van Hart voor Barendrecht.
Bij voorbaat dank voor plaatsing van dit bericht


Met hartelijke groet,
Jacomien Glasbergen
Barendrecht

20193persberichthvb40dagentijd26032019_1591.docx

Persbericht ExxactFM radioprogramma Hart voor Barendrecht, 26 maart 2019

De 40dagentijd in Hart voor Barendrecht

Op dinsdag 26 maart zijn in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht ds. Bert de Wit van Carnisse Haven en Ad Besems van de Augustinus Parochie te gast. Met hen gaan we in gesprek over de 40dagentijd, de periode voorafgaand aan Pasen. Dit jaar is deze van woensdag 6 maart tot donderdag 18 april. Een weg van 40 dagen om na te denken, om te bezinnen. Bij jezelf nagaan wat jouw plek in de wereld is, wat de zin van jouw bestaan is in deze wereld. Het is een tijd van bezinning en versobering. Een toeleven naar het Paasfeest. Veel christenen vasten tijdens de 40 dagen voor Pasen, ook wel de lijdenstijd genoemd. Herkenbaar uit de Bijbel is dat Jezus 40 dagen in de woestijn was om te vasten en te bidden. De Rooms Katholieke Kerk heeft een lange traditie wanneer het over de 40dagentijd gaat. Bij de Protestantse kerken is daar in deze tijd meer aandacht voor gekomen. Veel gehoord wordt 40 dagen geen vlees eten of alcohol drinken en meer oog hebben voor die ander, je naaste. We leven toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. Je inzetten om nieuwe hoop te bieden. Hoe gaan de kerken hiermee om en hoe bereiden zij als gemeente zich voor op weg naar Pasen?

Hierover gaan we in gesprek met ds. Bert de Wit en met Ad Besems.

Ook luisteren we mee met het jaarthema van Carnisse Haven 'Te water!'. Is er leven na de doop? Hoe gaan ouders en grootouders om met de geloofsopvoeding van hun kinderen? Er ligt een uitnodiging aan alle belangstellenden hier een aantal avonden over door te praten.

Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur te beluisteren bij Exxact Barendrecht. Zij is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

Voor de redactie:

Afzender van dit bericht:

Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht

Public relations

Jacomien Glasbergen

Kersentuin 1

2991 TH Barendrecht

0180-618127

Meer berichten